چالش‌های معادل‌یابی اصطلاحات«ساختار» و «ساختارگرایی» در قاموس‌های لغوی و پژوهش‌های نوین عربی

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
اصطلاحات «ساختار: Structure» و «ساختارگرایی: Structuralism» از جمله اصطلاحاتی هستند که در آثار معجم نویسان، ناقدان و زبانشناسان عربی، حجم وسیعی از معادل‌های واژگانی را به خود اختصاص داد‌‌ه‌اند که رایج‌ترین آنها: «البنیویة، البنییة، البنائیّة، البنویّة، البنیانیّة، الهیکلیّة، الترکیبیّة و…» است. این نوع چالش‌های ترجمه‌‌‌های در زبان عربی به دلایلی چون «برداشت متفاوت ناقدان و زبانشناسان عربی از مفاهیم نوین نقد غربی، عدم آگاهی نویسندگان از کار‌‌های علمی یکدیگر و تعصّبات نژادی و زبانی به‌وجود آمده است، چالش‌برانگیزترین معادل‌های این اصطلاحات در زبان عربی واژه‌های «البنییّة» و «البنیویة» است، نویسندگان و معجم‌نویسانی که این دو اصطلاح را در آثارشان به‌کار برد‌‌ه‌اند، بر اساس دو اصل دستور زبان عربی «البنییّة» و یا نظریّة رواج غلط مشهور (البنیویة) به این کار اقدام کرد‌‌ه‌اند. در این جستار برآنیم تا پس از واکاوی این اصطلاحات در معجم‌‌‌ها، آثار نقدی، پژوهش‌های زبانشناسی و دستور زبان عربی صحّت و سقم هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم و مشخّص کنیم که این معادل‌یابی‌‌‌های آشفته بر چه مبنایی شکل گرفته است.
کلیدواژه‌ها
ساختار؛ ساختارگرایی؛ البنیویّة؛ معادل‌یابی؛ معجم

الباحثون: علی صیّادانی؛ رسول بازیار؛ الهام کاری
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: . 20 لسانيات اللغة العربية .
الرموز الفرعية: 27-علم المصطلح . 27ب-طرق وضع المصطلح
الرابط