ولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی عرب در دوران معاصر

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


آثار ادبي پرشماري از سپيده دم ولادت علي بن ابي طالب(ع) تاكنون در مدح و شرح حوادث زندگي و كمالات وجودي آن حضرت پديد آمده است كه بسياري از اين آثار نه تنها در عرصه نثر و نظم شيعي، حتي در ادبيات عرب مسيحي برجسته و درخشان و از نظر لطافتهاي معنايي و زيباييهاي لفظي قابل توجهند. اين مقاله با پژوهش در آثار اديبان معاصر مسيحي نظير جورج جرداق، عبد المسيح انطاكي، جوزيف الهاشم، نصري سهلب، بولس سلامه و … پيرامون ولادت آن حضرت، برخي از اين آثار را بررسي نموده و با نظم و دسته بندي برخي از سرفصلها، نقاط عطف اين حادثه حيرت انگيز را برگزيده و در تماشاگه نگاه اين اديبان تحليل نموده است. برخي از ابعاد حادثه ولادت آن حضرت نظير چگونگي و چرايي شكافته شدن ديوار كعبه، ساطع شدن انوار و برخي ديگر از اسرار و مقارنات آن ولادت مبارك از جمله مواردي است كه در اين مقاله با توجه به ادبيات عرب مسيحي و با رويكرد توصيفي- تحليلي بررسي شده است.

الباحثون: مریم حکمت نیا؛ جعفر دلشاد
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني
الرابط