وحدت اسلامي و نقش شعراي معاصر عرب در تحکيم آن

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
مقاله حاضر تلاش دارد تا به بحث پیرامون شاعرانی بپردازد که با سروده‌های خود درباره وحدت اسلامی سعی نموده‌اند تا به تحکیم آن در میان مسلمانان مبادرت ورزند.
در طول سال­های اخیر با برگزاری همایش‌های وحدت اسلامی در نقاط مختلف جهان اسلام، که به بررسی و آسیب شناسی، موانع و راه کارهای تحقق وحدت اسلامی پرداخته‌اند، شاعران وادبای عرب نیز پا به پای علما و دیگر مسلمانان سعی نموده‌اند با اشاره به اهداف و برنامه­های استعمارگران، مردم را نسبت به تلاش آن­ها برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان و ایجاد فتنه بیدار نموده و آنان را به وحدت اسلامی دعوت نمایند.
از آنجا که شاعران معاصر عرب در اشعار خود بیشتر به وحدت قومی– عربی پرداخته‌اند و چندان به موضوع وحدت اسلامی عنایت نداشته‌اند، لذا تعداد شاعرانی که در زمینه وحدت اسلامی سروده‌هایی داند بسیار محدود می‌باشد. این شاعران پیرامون مضامینی همچون پرهیز از تفرقه و اختلاف، توجه به قرآن و مبانی اسلامی، کنار گذاشتن قومیت به عنوان اصول وحدت آفرین شعر سروده‌اند.

الباحثون: ليلا قاسمي/ محمد مظاهري
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني 98ت001- أدب المقاومة
الرابط