واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال بحرانی شدن اوضاع سیاسی سوریه، ادبیات داستانی این کشور متاثر از اوضاع جدید شکل گرفت و حنا مینه، نویسنده سوری، رمان سیاسی سوری را با رویکرد رئالیسم سوسیالیستی در این کشور پایه گذاری و کم کم توجه سایر نویسندگان را به خود جلب کرد؛ بطوری که پس از آن، شاهد انعکاس رخدادهای سیاسی سوریه در عرصه رمان نویسی بودیم. حنا مینه از معروفترین رمان نویسان سوریه است که سیاست درون مایه اصلی آثار او را تشکیل می دهد. وی به رمان نویسی پرداخته است تا مصائب مردم را با هدف تحقق عدالت و آزادی به نمایش بگذارد. حنا مینه رسالت ادبیات را سیاسی و اجتماعی می داند و افکار و اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را به شکلی گسترده در آثار خود بکار گرفته است. یکی از آثار او که مبارزات سیاسی یک روشنفکر را به تصویر کشیده، داستان «الثلج یاتی من النافذه» است. نویسنده، ایدئولوژی و افکار سیاسی و انقلابی خود را به شیوه منحصر به فردی با عقاید دینی خود تلفیق نموده است.

الباحثون: رضا ناظمیان؛ سمیه لطیفی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط