نگاهی به ادبیات زنانه با تکیه بر رمان الارض و سووشون

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
ادبیات زنانه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه ی نقد ادبی معاصر است. هر چند که میان پژوهندگان و منتقدان، اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون موضوع یاد شده وجود دارد برخی از ایشان بر آنند که ادبیات زنانه به هیچ روی وجود نداشته است و تقسیم ادبیات به مردانه یا زنانه تنها بازی با کلمات و اصطلاحات است در مقابل برخی دیگر بر این عقیده اند که ادبیات زنانه در واقع جزئی حقیقی از ادبیات به شمار می رود. به طور خلاصه به نظر می رسد که دیدگاه اخیر به حقیقت نزدیکتر باشد؛ زیرا دستاوردهای دو علم پزشکی و روان شناختی در این خصوص نظریه ی این گروه را تا حد زیادی تایید می نماید. در این مقاله بر اساس نگارش یاد شده به بررسی و تحلیل تطبیقی دو رمان الارض از عبدالرحمان شرقاوی و سووشون از سیمین دانشور پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها
ادبیات زنانه؛ رمان؛ سووشون؛ الارض؛ نقد ادبی

الباحثون: محمد جنتی فر
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ج002-المدرسة الأنوثية 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط