نقدی بر ترجمۀ “العبرات” منفلوطی بر مبنای ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
این مقاله ضمن اشاره به برخی از توانایی‌ها و روحیات لازم برای حرفۀ مترجمی، به نقد ترجمۀ کتاب “العبرات” منفلوطی با عنوان “سیل سرشک”و خطاهای شایع در این کتاب پرداخته است که به دنبال عدم تسلط به زبان مبدأ و مقصد پیش می‌آیند. ترجمۀ این کتاب را قاسم مختاری، محمود دهنوی و نوذر عباسی برعهده­داشته‌اند. به­طور کلی این نوشته دربر گیرنده دو بخش می‌باشد. بخش اول شامل تسلط به زبان مقصد و خطاهای ناشی از عدم تسلط بر آن (ترجمه‌ای نامتناسب با سبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبدأ به زبان مقصد و کاربرد نامناسب عبارت‌ها و واژگان و اشتباه در جمله­بندی) وبخش دوم شامل تسلط بر زبان مبدأ وخطاهای ناشی از عدم تسلط به آن (ترجمۀ اشتباه، حذف ترجمه، جعل ترجمه، ترجمۀ تحت­اللفظی و انتقال نامأنوس) می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
نقد ترجمۀ “العبرات”؛ ترجمه از عربی به فارسی؛ ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد؛ خطاهای شایع در ترجمه

الباحثون: شهریار گیتی؛ حسن نریمانی؛ حسین محسنی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 47ـ نقد الترجمة
الرابط