مطالعه روشمندي علمي در پژوهشهاي نثر معاصر عربي «بررسي موردي چکيده هاي مقالات داستاني

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
چکیده یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزشیابی و داوری درباره‌ی مقالات علمی-پژوهشی است. از آن‌جا که چکیده‌ی یک مقاله، فشرده‌ی محتوای آن است و مقاله را با حداقل کلمات ممکن معرفی می‌کند، شناخت چکیده و اصول چکیده نویسی صحیح برای نویسندگانی که خود، اقدام به تهیه‌ی چکیده برای آثارشان می‌کنند، اهمیت فراوانی دارد. صاحب‌نظران، اصول و معیارهایی را جهت چکیده‌نویسی برشمرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند به نوشتن چکیده‌ی مناسب بیانجامد، مثل تعداد کلمات کلیدی، بیان بسیار فشرده‌ی نتیجه، بیان روش تحقیق، وهدف پژوهش. به کارگیری این اصول، نیازمند دقت و آگاهی در این زمینه است.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر معیارهای فوق، به بررسی چکیده مقالات پژوهشی در حوزه‌ی نثر عربی معاصر می‌پردازد. روش انتخاب مقاله‌ها غیرعمدی و بر حسب اتفاق است و از میان بیش از 70 مقاله ی مختلف علمی-پژوهشی مرتبط با نثر عربی معاصر با محوریت رمان و داستان، چکیده‌ی چهل مقاله بررسی و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر مقاله‌ها در رعایت اصول و استانداردهای چکیده نویسی، به طور کامل موفق نبوده‌اند.

الباحثون: هادي نظري منظم/ حسين ابويساني/ نورالدين پروين/ کاوه خضري
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 95-الأسلوبيات 95ث002-الإحصائية
الرابط