طنز تلخ در شعر پايداري فلسطين (مطالعه‌ي مورد پژوهش:شعر راشد حسين)

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
  راشد حسین (1936- 1977م) یکی از شاعران طنز پرداز و برجسته­ی نسل سوم ادبیّات پایداری در فلسطین به شمار می­آید که از او  با عنوان‌ها و لقب‌های زیادی از جمله؛ «پایه­گذار شعر سخریه و فکاهه در ادب مقاومت» و «شاعر طنزهای تلخ و گزنده» یاد می­شود.
یافته‌‍ی اساسی این پژوهش در این است که طنزهای راشد از نظر موضوعی و محتوایی در شمار طنزهای تلفیقی( سیاسی و اجتماعی) است. شاعر، آن‌ها را روزنه‌ای برای بیان دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی خویش قرار داده است. وی در ساختار طنز، دو الگوی اساسی را به کار می‌گیرد؛ طنز روشن و آشکار(صریح) که شاعر در آن، بی‌پروا از گروههای سیاسی و اجتماعی جهان عرب انتقاد می‌کند و دیگری طنز غیر مستقیم( تعریضی) که شاعر با آفرینش شخصیّت‌های رمزی به گونه­ای کنایه آمیز به ریشخند و نقد رخدادها و چالش‌های موجود در جبهه‌ی پایداری می‌پردازد..
افزون بر این، راشد، روش‌های گوناگونی برای بیان طنز و طعنه و سخریه برگزیده است که مهمترین این روش­ها  عبارتند از؛ اسلوب نامه نگاری، بهره‌گیری از زبان کودکان، استفاده از عناصر طبیعت، قلب واقعیّت اشیاء و شخصیّت‌ها با ترسیم دروغین و دگرگون شده‌ی چهره‌ی سران عربی و غربی، طنز به شیوه‌ی پند و اندرز، استفاده از روش پرسش و پاسخ، کاربرد صور خیال و آرایه‌های بدیعی و …
این پژوهش، بر آن است تا به بررسی و تحلیل گونه‌ها(مضمون‌ها) و روش‌های طنز در شعر این شاعر پایداری بپردازد.

الباحثون: تورج زيني وند
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي 98-الأدب الملتزم 98ت001- أدب المقاومة
الرابط