شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


نقد جامعه‌شناختی شاخه جوانی است که به‌تازگی بر تنه نقد ادبی روییده است و راه رشد و تکامل را می‌پیماید. این رویکرد چگونگی تعامل میان ادبیات و جامعه را بررسی می‌کند. این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، رمان عمارت یعقوبیان، اثر نویسنده مشهور مصری، علاء اسوانی، را از منظر جامعه‌شناختی نقد می‌کند. این رمان مهم‌ترین اثر علاء اسوانی است که در آن به کودتای افسران آزاد در سال 1952 م. و پیامدهای آن در جامعه مصر می‌پردازد. اسوانی در این اثر با بیان هنری میان جامعه و رمان تعامل برقرار می‌کند و آنچه را در صحنه اجتماعی و سیاسی مصر در جریان است، با رعایت جنبه‌های هنری، در رمان منعکس می‌سازد. ازسوی دیگر، این رمان تاثیر بسزایی در تحولات و انقلاب اخیر مصر داشته است.

الباحثون: مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط