شخصيت‌پردازي” در داستانهاي کودک زکريا تامر، مطالعه موردي «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
 داستان‌پردازی برای کودکان و نوجوانان با داستان نویسی بزرگسالان تفاوت دارد. هر چه سن و تجربه کودک و نوجوان کمتر باشد، میزان کاربرد عناصر داستانی، محدودیت بیشتری دارد. این امر داستان­نویسی برای کودکان و نوجوانان را دشوار می­سازد. شخصیت­‌پردازی نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی داستان نویسی است؛ زیرا قدرت نویسنده در تکامل و پرورش هرچه بهتر شخصیتها، نقش چشمگیری در جذب مخاطبان کودک دارد. «زکریا تامر» یکی از نویسندگان مشهور سوری، داستانهای بسیاری را برای کودکان و نوجوانان به رشته تحریر درآورده است که از جمله آنها، دو مجموعه داستانی «لماذا سکت النهر؟» و «قالت الوردة للسنونو» است. در این جستار، شیوه شخصیت­پردازی در این دو مجموعه مورد بررسی و با معیارهای شخصیت­پردازی در داستانهای کودکان سنجیده شده است. سؤالاتی که نگارنده در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن ست، چگونگی معیارهای شخصیت­پردازی در داستانهای کودکان و میزان رعایت این معیارها از جانب زکریا تامر است. نتایج بررسی­ نشانگر رعایت بسیاری از معیارهای شخصیت­پردازی داستان کودکان از جانب این نویسنده سوری است.

الباحثون: فاطمه قادري/ زينت زارع بيدکي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 97-الأدب القصصي 97ت- أنواعه في الأدب الحديث
الرابط