سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


«داستانک» (short short story) یکی از شاخه های ادبیات داستانی است که در دهه هفتاد قرن بیستم در واکنش به برخی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی همراه با پیشرفتهای تکنولوژی در زندگی بشر و بی رغبتی خوانندگان به داستانها و رمانهای پرحجم و طولانی ظهور یافت. این قالب داستانی منثور باید از «داستان کوتاه» جمع و جور تر باشد و از پانصد کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر نباشد و در آن عناصر «کشمکش» و «شخصیت پردازی» و«صحنه» و دیگر عناصر داستان کوتاه مقتصدانه و ماهرانه به کار رفته است. داستانک نیز مانند دیگر آثار ادبی دارای سبک مخصوص است و یکی از عناصر مهم آن را تشکیل می دهد؛ چرا که بیان کننده شخصیت صاحب آن است. محمود شقیر یکی از برجسته ترین داستانک نویسهای معاصر عرب و فلسطین است. مجموعه «طقوس للمراﮤ الشقیه» اولین مجموعه داستانک وی است که در بر دارندهه لحظات حساس و تامل برانگیز در زندگی زنان و تلاشی برای افزودن مقام آنان در جامعه است. در این مقاله سعی بر آن است تا سبک این مجموعه به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که این مجموعه دارای ویژگیهای فنی جدید و تکنیکهای سبکی برجسته همچون تمرکز در درون شخصیتها، رمز واضح و شفاف، مفارقه (تضاد و تناقض)، انزیاح (هنجارگریزی)، پایانهای منفی، تکرار، فشردگی (التکثیف)، تشخیص، ساختار فعلی داستان با تاکید بر فعل مضارع همراه با شهامتی ستودنی در بیان واقعیتهاست.

الباحثون: نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 95-الأسلوبيات 95ث002-الإحصائية 97-الأدب القصصي 97ت000-الأقصوصة (القصة القصيرة جدا)
الرابط