روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


روایت شناسی علمی جدید است که کارکرد اصلی آن بررسی عناصر ساختاری در روایت و چگونگی ترکیب این عناصر است. این علم در سده های اخیر محور اندیشه بسیاری از نظریه پردازان قرار گرفت و زمینه را برای تکامل روایت شناسی مهیا ساخت. ژرار ژنت نظریه پرداز فرانسوی از جمله روایت شناسان ساختارگرایی است که گامی بلند در راه اعتلای این علم برداشت. او در نظریه اش جهت تحلیل متن روایی سه عامل زمان دستوری، وجه یا حال و هوا و لحن را کانون توجه خود قرار داده است. در این پژوهش یکی از برجسته ترین رمان های علاءالاسوانی به نام «عمارت یعقوبیان» براساس این نظریه مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل نشان می دهد، رمان فاقد نظم خطی حوادث است و از طریق حضور اندک راوی و ارائه حداکثری اطلاعات بر خواننده تاثیر گذاشته و درسراسر روایت نویسنده/راوی مسیر روایت را به پیش می راند.

الباحثون: صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ میترا خدادادیان
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 91ح000-المدرسة التفکيکية
الرابط