رمزگشايي از نمادهاي اشغالگران در شعر عزالدين مناصره

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
یکی از ویژگی‌های زبان شعر، استفاده از ظرفیت نمادهاست که در شعر معاصر عربی به ویژه شعر مقاومت فلسطین نیز تبلور یافته است. عزالدین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی از این ظرفیت زبان شعری به خوبی استفاده کرده و با کاربست رمزها، اشغال و پلیدی اشغالگران سرزمین فلسطین را به رشته نظم در آورده تا از این رهگذر جنایت‌های صهیونیست‌ها در فلسطین را به چالش بکشد.پژوهش پیش‌رو، با روش توصیفی و تحلیلی، می‌کوشد نمادهای جایگزین اشغالگران را در شعر این شاعر معاصر فلسطینی مورد بررسی قرار دهد و به رمزگشایی از آن‌ها بپردازد. از نتایج تحقیق این است که عزالدین مناصره برای افشای ماهیت درنده خو و پلید اشغالگران و بیگانگی آنان با سرزمین فلسطین از نمادهایی چون أفعی، گرگ، خوک، فاخته و… استفاده می کند تا  از این رهگذر ضمن دفاع از حقانیت خواسته­های ملت فلسطین، غیر حقیقی بودن ادعاهای رژیم اشغالگر قدس را درباره حق خاک و تمدن در آن سرزمین محکوم نماید.

الباحثون: محسن سيفي/ روح الله صيادي نژاد/ فرحناز شريعت
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية 98-الأدب الملتزم 98ت001- أدب المقاومة
الرابط