جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


جودت القزوینی، شاعر و نویسندة گمنام معاصر و شیعی عراق است که بخشی اعظم از شعر خود را به موضوع پایداری اختصاص داده است: ستایش عالمان و روحانیون مبارز شیعی عراق، نکوهش سران عرب و ستم‌های رژیم بعث عراق، ستایش فداکاری‌های امام خمینی(ره) در راه بیداری، وحدت و پایداری مسلمانان و …از مضمون‌های برجسته شعر پایداری وی به شمار می‌آید. وی برای بیان چنین مضمون‌هایی از واژگان و تعبیرهای استوار و روان، ساختارهای رمزی، و صور خیال، بهره فراوان برده است که در این میان، تشبیه و استعاره بیشترین کاربرد را داراست. استفاده از اوزان سنّتی­شعر عرب و قالب شعر نو از دیگر ویژگی­های شعر اوست که سرشار از موسیقی جهاد و پایداری است. یافتة اساسی این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، در این است که وی مضمون­های گوناگون شعرئ­پایداری را در ساختارهای­گوناگون، از جمله نمادگرایی، زبانی خطابی و … بکار ­برده است.

الباحثون: تورج زینی وند؛ مریم مرادی؛ جهانگیر امیری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم 98ت001- أدب المقاومة
الرابط