تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


حضور تنگاتنگ اسطوره ها در شعر و آمیخته شدن آنها با لحنی حماسی، در حقیقت بیان کننده آرمان خواهی شاعرانی است که اسطوره را وسیله ای برای انعکاس رویاهای جمعی جامعه خود قرار داده اند. شاعر متعهد فلسطینی، محمود درویش از پیشگامان شعر مقاومت فلسطین است که شعرش را یکسره وقف آرمان فلسطین نموده و به شرح دردها و آرزوهای هم وطنان خویش پرداخته و در این راستا از جادوی اساطیر و نقش اثر بخشی آنها در تحولات سیاسی- اجتماعی غفلت نورزیده و از سرچشمه های جوشان فرهنگ و هویت ملی و فراملی به خوبی بهره برده است. شعر درویش بستر ظهور اساطیری با کارکردهای سیاسی- اجتماعی است که روحیه بیداری و مقاومت را در جان افسرده انسان فلسطینی زنده نگه دارد، تا از این افق با توجه و تاملی بیشتر به آینده خویش و وطن بنگرند.

الباحثون: علیرضا نظری؛ سمیه صولتی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة
الرابط