تحليل داستان «وسوسة الشيطان» جودة السحّار با توجه به تکنيک‌هاي داستان‌نويسي معاصر

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
عبدالحمید جودة السحّار نویسنده معاصر مصری، از جمله نویسندگانی است که در داستان­نویسی معاصر عربی، رویکردی متعهّدانه در پیش گرفته­است. داستان کوتاه «وسوسة الشیطان» از مجموعه داستان «همزات الشیطان» از برجسته­ترین داستان­های او در این زمینه است. در این داستان، چالش­های درونی یک انسان در قالبی هنری، به خوبی بازتاب یافته است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی، میزان موفقیت نویسنده، در به کارگیری تکنیک­های داستان­نویسی نوین در این اثر را بررسی نموده است. یافته­های این مقاله نشان می­دهد که جودة السحّار، در ایجاد پیوند میان محتوای داستان و فرم آن، ابتکار به خرج داده است، او در این داستان، ضد قهرمان را با ظاهری آراسته، به جای قهرمان نشانده تا با تحریک مخاطب، رویکردی انتقادی در ذهن وی پدید آورد. نویسنده برای تحقق این هدف، از شگردها و تکنیک­های داستان­نویسی معاصر مانند: «فاصله­گذاری» و «افق انتظارات» به خوبی استفاده نموده است. وی علاوه بر آن، به تناسب محتوای داستان، بینامتنی قرآنی را به شکلی زیبا به کارگرفته است و هنر او در این زمینه، آن است که با تأسّی از داستان حضرت یوسف در قرآن کریم، صحنه­های غیر اخلاقی را در داستان خود برجسته و جذّاب ننموده است، بلکه آن را در قالب چالشی میان «نفس امّاره» و «نفس لوّامه» و در فضای وجدانی یک انسان تبیین نموده است.

الباحثون: جهانگير اميري/ علي سليمي/ مصيب قبادي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 94-تحليل الخطاب 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط