تحليل برخي داستان‌هاي مجموعه «دمشق الحرائق» زکريا تامر، از منظر رئاليسم جادويي

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
زکریا تامر از نویسندگان برجسته ادبیات داستانی در سوریه به شمار می­رود. درون­مایه اصلی بیشتر داستان­های او، چالس میان فقر و غنا، زشتی و زیبایی و فاصله بسیار بین آرزوهای انسان­ با واقعیت­های زندگی روزمره است. او قالب «داستان کوتاه» را برای بیان و القای اندیشه­های خویش برگزیده است. در این مقاله، با روش تحلیلی، توصیفی و با توجه به مؤلفه­های رئالیسم جادوئی، برخی از داستان­های مجموعه «دمشق الحرائق» تامر، تحلیل و بررسی شده است. یافته­های این پژوهش نشان می دهد که تامر در داستان­های کوتاه خود، از شیوه داستان­نویسی «رئالیسم جادویی» در بیان دغدغه­های انسانی، اجتماعی خود، به خوبی بهره برده. او تلفیقی از واقعیت، تخیل و رؤیا را به شکلی هنری درهم تنیده است. وی رویدادهای غیر ممکن را به شکلی معجزه­وار و در روایتی شبه رئالیستی به گونه­ای در کنار هم چیده که مخاطب را حیران می­کند. علاوه بر آن، توصیف ساده و توأم با دقت و بیان جزئیات، از ویژگی­های بارز داستان­های کوتاه اوست که خواننده را شیفته خود می­نماید.

الباحثون: علي سليمي/ مصيب قبادي/ حسين عابدي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط