تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


شاعر معاصر عراق محمد مهدی جواهری بزرگترین شاعر کلاسیک عرب، در نجف در خانواده ای مذهبی و متدین متولد شد و رشد یافت و از همان ایام کودکی در جلسات قرائت و حفظ و تفسیر آیات قرآن حضور داشت که این امر در شکل­گیری شخصیت ادبی وی تأثیر بسزایی داشته است، تا آنجا که خودش قرآن را نخستین منشأ پیشرفت و شکل­گیری شخصیت ادبی خویش معرفی می­کند و قدرت کلام و قلم و بیان خود را مدیون زبان قرآن می­داند. لذا شعر وی به انحاء مختلف هم در حوزه­ی الفاظ و مفاهیم و داستانهای قرآنی و هم در زمینه­ی ساختار و اسلوب و موسیقی فواصل آیات از قرآن اثر پذیرفته است.
این مقاله به بررسی تأثیر موسیقی وآهنگ و وزن الفاظ و فواصل آیات سوره­های قرآنی در بعضی از اشعار وی به خصوص در ساختار قصاید و نظام قافیه­ها هم در حوزه­ی لفظ و هم وزن و هم ­آهنگ آنها می پردازد.

الباحثون: علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت001- النقد الانطباعي (التأثري/ الذوقي)
الرابط