بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


احمد فؤاد نجم، شاعر معاصر مصری یکی از چهره­های برجستۀ شعر پایداری است که همواره در شعرش، دردهای جامعۀ عربی ‌ویژه دردهای مردم مصر را بازگو کرده است. این شاعر مبارز و انقلابی به سبب اشعار انتقادی­اش، بارها به زندان افتاد؛ اما هرگز از عقاید انقلابی و ادب پایداری دست نکشید. در این پژوهش، تلاش شده است تا جلوه­های ادب پایداری در شعر وی از نظر شکلی و محتوایی بررسی شود. یافته اساسی این جستار نیز در این است که ملّی­گرایی، فراخوانی مخاطبان به مبارزه علیه استبداد و استعمار، دعوت مردم به تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایرانوستایش امام خمینی (ره) و… از مضمون­های برجستۀ شعری اوست که در ساختارهایی همچون رمزگرایی، زبان عامیانه، بیان حماسی و خطابی، اسلوب طنز و تهکّم آمده­اند. البته، کاربرد زبان عامیانه، مشخّصۀ بارز سبک شعری اوست؛ و این، همان چیزی است که وی را از برخی معاصرانش متمایز می­سازد.

الباحثون: تورج زینی وند
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 98-الأدب الملتزم 98ت001- أدب المقاومة
الرابط