بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir


چکیده
ادبیات مقاومت به عنوان یکی از انواع جدید ادبی، در بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی، رایج است. برخی شاعرانِ این عرصه، سهم بسزایی در روند تصویر آفرینی­های زیبا و خیال انگیزی­های پویا داشته­اند که محمدعلی شمس­الدین شاعر متعهد لبنانی یکی از آن شاعران است. او از یک سو همچون دیگر شاعران نو پرداز معاصر برای بیان دیدگاه­های خویش، از طریق به کارگیری فراوان پارادوکس به آشنایی زدایی دست زده و بدین شیوه شعر مقاومت را از خطر روزمر­گی و ابتذال نجات داده است و از سوی دیگر از الگوهای دینی و اسطوره­های تاریخی در جهت خلق تصاویر هنری بسیار زیبا، بهره برده است. از بررسی اشعار شاعر اینچنین بر می­آید که وطن دوستی، و پایبندی به ارزش­های اعتقادی و دینی از مهمترین مصادیق و عناصر مقاومت در اشعار وی به شمار می­آید.

الباحثون: محمد صالح شریف عسگری/ لیلی اصل رکن آبادی
نوعية البحث: بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم . 98ت001- أدب المقاومة
الرابط