بررسی شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان “عائد إلی حیفا” اثر غسان کنفانی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


غسان کنفانی از نویسندگان متعهد معاصر ادبیات داستانی فلسطین در یکی از مشهورترین آثار خود به نام «عائد الی حیفا»، تنها راه نجات فلسطین را مبارزة مسلحانه و استقامت و پایداری می داند که در جای جای داستان هویداست. بررسی عناصر داستانی در این رمان با هدف نشان دادن هنر نویسندگی غسان از اهمیتی بسزا برخوردار است. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی و تحلیل شخصیتهای داستانی و شیوه های شخصیتپردازی در این داستان بپردازد. بر همین اساس، شخصیت های رمان مذکور در قالب شخصیت فرعی و اصلی، ایستا و پویا و مثبت و منفی، و شیوة شخصیت پردازی مستقیم و غیرمستقیم (کنش، گفتار) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نویسنده در پی خلق شخصیت های قهرمانی است که در این راستا شخصیت های این رمان بیشتر ایستا و نمادی از افراد آواره و ستم دیده فلسطین هستند. در این رمان به شیوهای سنتشکنانه شخصیت مریام زن یهودی، شخصیتی نه در قالب دشمن و منفی بلکه شخصیتی منصف و مثبت ارائه شده است. در این رمان، عاطفه عشق به وطن بر عاطفه پدری و مادری غلبه پیدا میکند و خلدون فرزند خانواده فلسطینی که به ارتش اسرائیل ملحق شده است، تبدیل به دشمنی اسرائیلی می شود.

الباحثون: محمود حیدری؛ معصومه صالحی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط