بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


شیخ معروف نودهی برزنجی1166-1254هـ/1753-1838م شخصیتی بزرگ و استادی توانا در علوم عربی و اسلامی است که تالیفات فراوانی از نظم و نثر از خود بر جای گذاشت. از جمله آثار منظوم او تخمیس برخی قصاید مشهور عربی و در راس آن تخمیس قصیده ی «برده المدیح» یا برده سروده ی محمد بن سعید بوصیری است. نودهی در تخمیس قصیده ی برده دارای سبکی عالی، روان و غالبا فصیح است. او در ساختمان لفظ و مضمون گاهی گام به گام، دنباله رو شیوه ی بوصیری است. پیوندها و تداخل های لفظی و معنوی، اشاره های قرآنی و اقتباس هایی از حدیث و سنت، از ویژگی های تخمیس اوست. ضمن این که در برخی موارد سروده های وی از عیوب فصاحت، واژگان غریب و غیر فصیح و تکرار به دور نیست.

الباحثون: یدالله پشابادی؛ علیرضا محکی پور
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي
الرابط