بررسي شخصيت‌پردازي زن و خصوصيات اجتماعي وي در رمان‌هاي تاريخي جرجي زيدان

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
ادبیات داستانی به سبب گیرایی و جذابیت خاصی که در میان سایر انواع ادبی دارد عرصه و جولانگاه ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در باب موضوعات گوناگون می‌باشد. یکی از این موضوعات، موضوع زن وجایگاه آن است به عنوان مثال اگر به رمان‌های تاریخی جرجی زیدان نظری بیفکنیم می‌بینیم که زنان و چهره‌ای که در این آثار از آنان عرضه شده است، جالب توجه و در حد خود منحصر به فرد است. نویسنده این داستان‌ها، سهم فراوانی را به زن در جریان حوادث و مسایل جامعه اسلامی اختصاص داده و در هر عرصه‌ای او را حی و حاضر و دوشادوش و هم‌پای مردان قرار داده است و از دیدگاه انزوایی و انحصار زن در چهارچوب خانه در جوامع اسلامی که عده زیادی بدان معتقدند خبری نیست. لذا در این پژوهش نگارنده بر آن است با بررسی رمان‌های تاریخی جرجی زیدان، به ویژه آنهایی که عناوین زنانه دارند جلوه‌هایی از شخصیت‌پردازی زن و جایگاه وی در جامعه اسلامی را از دیدگاه یک نویسنده مسیحی به نمایش بگذارد.

الباحثون: عسگر بابازاده اقدم/ محمد کريمي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 91ج002-المدرسة الأنوثية 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط