بررسي جايگاه زن دراشعار اجتماعي صلاح عبدالصبور

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
زن، یکی از موضوعات مهم شعری شاعران عرب بوده است که از دوران جاهلی تا عصر حاضر، در سروده‌های آن‌ها خود نمایی می‌کند. بنا به اعتقاد اکثر ناقدان قدیم و جدید سرایندگان شعر کهن به این عنصر مهم در جامعه با نگاهی سطحی نگریسته­اند، اما شاعران معاصر با نگاهی نو و متفاوت با دید گذشتگان به موضوع زن پرداخته­اند. یکی از این شاعران صلاح عبد الصبور است که در موضوعات گوناگون از این نام برای بیان ایده­ها و دغدغه­های شخصی و اندیشه­های سیاسی، اجتماعی و عرفانی خود سود جسته است. این گفتار بر آن است تا جایگاه زن را در شعر صلاح عبدالصبور دریابد. از این رو با روش تحلیلی ـ توصیفی اشعار این شاعر را بررسی کرده و دریافته است که سروده­های صلاح عبد الصبور در‏برگیرنده توصیف ویژگی‏های جسمانی زن نیست بلکه زن معمولاً نماد مضامین و مفاهیمی است که شاعر برای بیان اندیشه­های خود از آن مدد می­جوید. زن عنصری نجات دهنده، حیات بخش، سازنده و پرورش­دهنده است که به نوعی مفهوم حاصلخیزی و بالندگی را یادآوری می­کند که از تعابیر اسطوره­ای زن در دیگر فرهنگ­ها و تمدن­های گذشته است.

الباحثون: زهراء أفضلي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 98-الأدب الملتزم 98ت005- الأدب النسوي
الرابط