تشبیه در نهج‌البلاغه

جامعة أصفهان


در این مجموعه مختصر بیشتر توجه، روی تشبیه بلیغ، مرسل، موکد، مجمل تشبیه تمثیل و طرفین تشبیه بوده است و برای بقیه موارد به آوردن نمونه‌هائی چند اکتفا شده است .

الباحثون: اشرف فولادگر استاد راهنما: محمد خاقانی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 60-البلاغة العربية
الرموز الفرعية: 63-علم البيان . 63ث-التشبيه
الرابط