ترجمه کتاب “العالم الضیق و قصص أخری”

جامعة أصفهان


دکتر نجیب کیلانی یکی ازنویسندگان وشعرای توانمند مصری است که صاحب آثارمتعددی درزمینه های رمان ،داستان کوتاه ،تحقیقات ادبی،شعر ونمایشنامه است .عنوان یکی ازمجموعه داستان های وی العالم الضیق وقصص اخری(دنیای تنگ وچندداستان دیگر)می باشد که دراین پایان نامه به ترجمه آن پرداخته شده است این کتاب شامل 11داستان کوتاه می باشد که البته یکی ازاین داستان ها 6قسمتی ودر60صفحه می باشد ونمی توان ان راداستان کوتاه به حجساب آورد .وی با جملاتی ساده وروان امازیبا ودل نشین وبا محتوایی واقع گرایانه غمها ومشکلات جامعه خویش را بازگو می کند وبه مسائلی ازقبیل عدالت ،آزادی ،رفاه وغیره که مستضعفین موجود دروطن نویسنده به خاطر نبود یاکمبود آنها متحمل رنجهای فراوان شده اند می پردازد دراین ترجمه تاحدامکان سعی شده که بارعایت ساختارزبان مقصد ودرضمن درنظرگرفتن اصل امانتداری به زبان مبدا ترجمه ای روان وقابل فهم ارائه گردد.

الباحثون: قاسم هادیان استاد راهنما: عبدالغنی ایروانی‌زاده استاد مشاور: سردار اصلانی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 46ب ـ ترجمة الرواية 46ب001- ترجمة الرواية العربية
الرابط