ترجمه عنوان از فارسی به عربی و برعکس نقد و راهکارها

جامعة أصفهان


عنوان یا برچسب مدخلی است که مخاطب را ترغیب می‌کند به سمت اندیشه‌ی نویسنده حرکت کند ودر واقع پلی است که می‌تواند مخاطب را به کنه مطلب رهنمون شود . بنابراین عناوین نقش بسیار موثر و کلیدی را دارا هستند چرا که ذهن خواننده را آماده ساخته ، باعث سهولت در پردازش اطلاعات می‌شوند و درک بهتری از آن به خواننده می‌دهند. به ویژه در آثار ادبی و هنری مانند شعر، فیلم، داستان و….که در آن‌ها مسأله‌ی تأثیر‌گذاری بر مخاطب مطرح است. .دراین پژوهش برآن شدیم تا ضمن ارائه مباحث تئوری ترجمه عنوان به نقد نمونه‌هایی از عناوین ترجمه شده ی کتب علمی و ادبی، فیلم و روزنامه بپردازیم و در نهایت اسلوبی را برای ترجمه برخی ارائه دهیم پس از نقد ترجمه عناوین به این مهم دست یافتیم که لغزش مترجمان در این امر ناشی از عدم توجه به حیطه واژگانی، ساختاری و سبک شناسی و یا آزادانه ترجمه کردن بیش از اندازه است، به طوری‌که هیچ ارتباطی بین عنوان و ترجمه آن ملحوظ نباشد. از جمله راهکار‌های پیشنهادی این تحقیق، رعایت سبک و نوع عبارت عنوان اعم از استعاری، تشبیهی، کنایی و اعمال برخی تغییرات در عناوین خبری است.

الباحثون: طاهره خدابنده شهرکی استاد راهنما: منصوره زرکوب استاد مشاور: ماجد نجاریان
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 47ـ نقد الترجمة .
الرابط