ترجمه رمان “وجوه فی الزحام” اثر فاطمه یوسف العلی

جامعة أصفهان


ترجمه، کهن ترین ابزاری محسوب می شود که بشر برای انتقال دانش ،اندیشه ونوشته های خود و عرضه ی آن به سایر ملت ها استفاده کرده است، همچنانکه غربی ها با ترجمه و انتقال فرهنگ غنی اسلام به گنج های فرهنگی و علمی ارزشمندی دست یافتند.از این رو با ترجمه رمان “چهره هایی در شلوغی؛رمان اجتماعی کویتی نوشته فاطمه یوسف العلی و انتخاب آن به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، تلاش نمودیم جامعه ایرانی را با اولین رمانی که یکی از زنان خلیج فارسی آن را نگاشته است، آشنا سازم؛ نویسنده ای که به طلایه دار زنان رمان نویس خلیج فارسی شهرت یافته است. با توجه به این که ترجمه نیاز به انتخاب یکی از روشهای گوناگون داشته و همچنان مورد بحث بررسی محافل علمی است، درترجمه این اثر از روش تلفیقی ترجمه لفظی و ارتباطی بسته به واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن استفاده کردیم. نظر به این که این ترجمه، پایان نامه کارشناسی ارشد است بر آن خواهیم بود تا به پرسش ها پاسخ داده و دشواری های ترجمه از عربی به فارسی را بیان کنیم.

الباحثون: مریم حاجی‌زاده استاد راهنما: محمد خاقانی اصفهانی استاد مشاور: نرگس گنجی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 46ب ـ ترجمة الرواية 46ب001- ترجمة الرواية العربية
الرابط