روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی

منظمة سمت - طهران


شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته عربي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس» به ارزش 2 واحد و «فن ترجمه» تدوين شده است.

فهرست :

مقدمه
درس اول: شيوه تدوين و استفاده از فرهنگها
درس دوم: مراحل ترجمه
درس سوم: انواع متن
درس چهارم: انواع ترجمه
درس پنجم: سبك در ترجمه
درس ششم: مترادفها و كاربرد آنها
درس هفتم: جمله‌هاي پايه و پيرو
درس هشتم: معادل‌يابي براي حروف اضافه
درس نهم: معادل‌يابي دستوري
درس دهم: معادل‌يابي واژگاني
درس يازدهم: معادل‌يابي در متن
درس دوازدهم: اصطلاحات
درس سيزدهم: ضبط و ترجمه اسامي خاص
درس چهاردهم: ترجمه عناوين و تطبيق تاريخ
درس پانزدهم: آشنايي با فرهنگها
متون برگزيده براي ترجمه
پي‌نوشتها
منابع

الباحثون: رضا ناظمیان
نوعية البحث: منظمة سمت - طهران
الرمز الأصلي: الترجمة 40
الرموز الفرعية: المصادر والمراجع للترجمة 40ح001
الرابط