ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه‌شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

منظمة سمت - طهران


شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «ادبیات داستانی» و قابل استفاده برای دروس «نقد ادبی»، «نثر قدیم عربی» و «تاریخ ادبیات» دوره کارشناسی ارشد و دکتری و برخی دروس رشته ترجمه مانند «بررسی شاهکارهای ادبیات داستانی» تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چكيده :

در چند دهه اخیر درباره ادبیات قدیم عربی در جهان عرب کارهایی سودمند صورت گرفته است، ولی هیچ یک از آنها با رویکرد و روش کار كتاب حاضر تدوین نشده است. مؤلفان در این كتاب كوشیده‌اند به جای پیروی از روش‌های مرسوم مطالعات تاریخ ادبیات عربی، که برپایه تحولات سیاسی و ظهور و افول سلسله‌ها و حکومت‌ها و یا تقسیم‌بندی‌دوره‌های ادبی بر اساس گاهشماری سیاسی تدوین شده‌اند، زیربنای پژوهش خود را بر گونه‌شناسی ادبیات داستانی عربی قدیم و مطالعه و بررسی سیر تحول و تکامل آن قرار دهند. همچنین علاوه بر راهكارهای گوناگون، به‌منظور آشنایی مخاطبان با متن و اسلوب داستان‌ها ، علاوه بر تحلیل عناصر داستانی ، نمونه‌هایی از داستان‌ها به زبان فارسی ترجمه شده و متن عربی آنها نیز آورده شده است. قطعاً شناخت هنر و ادبیات داستانی قدیم عربی و گونه‌شناسی آن، به دانشجویان و دانش‌پژوهان در فهم ادبیات داستانی نوین عربی نیز كمك خواهد كرد.

فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: کلياتي درباره داستان و ادبيات داستاني
فصل دوم: داستان‌هاي تاريخي و واقعي
فصل سوم: داستان‌هاي ديني
فصل چهارم: حکايت‌هاي صوفيانه
فصل پنجم: داستان‌هاي فلسفي
فصل ششم: داستان‌هاي تمثيلي
فصل هفتم: داستان‌هاي ضرب‌المثلي
فصل هشتم: قصه‌هاي خرافي و افسانه‌ها
فصل نهم: قصه‌هاي تخيلي مناظره‌اي
فصل دهم: قصه‌هاي عاميانه
فصل یازدهم: مقامه‌نويسي
فصل دوازدهم: سفرنامه‌نويسي
خاتمه کتاب
منابع
نمایه

الباحثون: خلیل پروینی، هومن ناظمیان
نوعية البحث: منظمة سمت - طهران
الرمز الأصلي: الدراسات الأدبية90
الرموز الفرعية: الأدب القصصي 97
الرابط